f B!

黄金の味 甘口

360g(エバラ食品工業)
黄金の味 甘口
最新価格:298(税込 321)(前週比: ± 0
平均価格:298(2021年)
前年平均:298(2020年)(前年同日比: ± 0
最安値:278(2020-03-01)(今年: 298 +20
最高値:318(2020-07-03)(今年: 298 -20

黄金の味 甘口の過去3ヶ月の価格推移

期間:

黄金の味 甘口の1年の価格推移と前日・前月・前年比

金額が赤文字の場合は最高値・青文字の場合は最安値となります。

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2021-01-18 298 298( - ) 298( - )
2021-01-16 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-15 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-14 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-13 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-12 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-11 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-10 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-09 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-08 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-07 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-06 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-05 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-04 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-03 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-02 298( - ) 298( - ) 298( - )
2021-01-01 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-31 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-30 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-29 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-28 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-27 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-26 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-25 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-24 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-23 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-22 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-21 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-20 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-19 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-18 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-17 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-16 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-15 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-14 298( - ) 298( - ) N/A
2020-12-13 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-12 298( - ) 298( - ) N/A
2020-12-11 298( - ) 298( - ) N/A
2020-12-10 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-09 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-08 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-07 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-06 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-05 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-04 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-03 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-02 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-12-01 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-30 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-29 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-28 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-27 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-26 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-25 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-24 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-23 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-22 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-21 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-20 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-19 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-18 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-17 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-16 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-15 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-14 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-13 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-12 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-11 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-10 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-09 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-08 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-07 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-06 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-05 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-04 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-03 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-02 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-11-01 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-31 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-30 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-29 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-28 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-27 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-26 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-25 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-24 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-23 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-22 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-21 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-20 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-19 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-18 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-17 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-16 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-15 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-14 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-13 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-12 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-11 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-10 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-09 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-08 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-07 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-06 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-05 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-04 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-03 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-02 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-10-01 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-30 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-29 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-28 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-27 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-26 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-25 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-24 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-23 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-22 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-21 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-20 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-19 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-18 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-17 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-16 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-15 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-14 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-13 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-12 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-11 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-10 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-09 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-08 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-07 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-06 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-05 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-04 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-03 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-02 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-09-01 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-31 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-30 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-29 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-28 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-27 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-26 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-25 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-24 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-23 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-22 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-21 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-20 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-19 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-18 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-17 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-16 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-15 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-14 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-13 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-12 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-11 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-10 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-09 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-08 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-07 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-06 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-05 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-04 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-08-03 298( - ) 318(+20 298( - )
2020-08-02 298( - ) 318(+20 298( - )
2020-08-01 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-31 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-30 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-29 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-28 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-27 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-26 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-25 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-24 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-23 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-22 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-21 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-20 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-19 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-18 298( - ) N/A298( - )
2020-07-17 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-16 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-15 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-14 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-13 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-12 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-11 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-10 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-09 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-08 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-07 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-06 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-05 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-07-04 298(-20 298( - ) 298( - )
2020-07-03 318( - ) 298(-20 298(-20
2020-07-02 318(+20 298(-20 298(-20
2020-07-01 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-30 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-29 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-28 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-27 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-26 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-25 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-24 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-23 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-22 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-21 298( - ) 298( - ) N/A
2020-06-20 298( - ) 298( - ) N/A
2020-06-19 298 298( - ) 298( - )
2020-06-17 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-16 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-15 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-14 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-13 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-12 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-11 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-10 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-09 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-08 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-07 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-06 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-05 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-04 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-03 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-02 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-06-01 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-31 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-30 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-29 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-28 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-27 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-26 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-25 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-24 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-23 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-22 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-21 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-20 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-19 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-18 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-17 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-16 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-15 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-14 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-13 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-12 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-11 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-10 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-09 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-08 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-07 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-06 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-05 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-04 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-03 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-02 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-05-01 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-30 298( - ) 298( - ) N/A
2020-04-29 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-28 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-27 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-26 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-25 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-24 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-23 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-22 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-21 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-20 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-19 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-18 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-17 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-16 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-15 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-14 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-13 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-12 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-11 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-10 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-09 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-08 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-07 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-06 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-05 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-04 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-03 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-02 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-04-01 298( - ) 278(-20 298( - )
2020-03-31 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-30 298( - ) 278(-20 N/A
2020-03-29 298( - ) 278(-20 298( - )
2020-03-28 298( - ) 278(-20 298( - )
2020-03-27 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-26 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-25 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-24 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-23 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-22 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-21 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-20 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-19 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-18 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-17 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-16 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-15 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-14 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-13 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-12 298( - ) 298( - ) N/A
2020-03-11 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-10 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-09 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-08 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-07 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-06 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-05 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-04 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-03 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-03-02 298(+20 298( - ) 298( - )
2020-03-01 278( - ) 298(+20 298(+20
2020-02-29 278( - ) 298(+20 298(+20
2020-02-28 278(-20 298(+20 298(+20
2020-02-27 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-26 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-25 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-24 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-23 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-22 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-21 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-20 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-19 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-18 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-17 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-16 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-15 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-14 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-13 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-12 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-11 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-10 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-09 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-08 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-07 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-06 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-05 298( - ) 298( - ) N/A
2020-02-04 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-03 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-02 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-02-01 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-31 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-30 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-29 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-28 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-27 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-26 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-25 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-24 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-23 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-22 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-21 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-20 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-19 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-18 298( - ) 298( - ) 298( - )
2020-01-17 298( - ) 298( - ) 298( - )

関連商品