f B!

お徳用 スライスチーズ

12枚入(192g)(明治)
2016年10月1日 「192g」から「12枚入(192g)」に単位変更されました。
2018年10月3日 「12枚入(192g)」から「12枚入」に単位変更されました。
お徳用 スライスチーズ
最新価格:254(税込 274)(前週比: ± 0
平均価格:254(2021年)
前年平均:238(2020年)(前年同日比: +16
最安値:198(2020-12-19)(今年: 254 +56
最高値:270(2019-07-31)(今年: 254 -16

お徳用 スライスチーズの過去3ヶ月の価格推移

期間:

お徳用 スライスチーズの1年の価格推移と前日・前月・前年比

金額が赤文字の場合は最高値・青文字の場合は最安値となります。

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2021-01-24 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-23 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-22 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-21 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-20 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-19 254( - ) 198(-56 238(-16
2021-01-18 254( - ) 198(-56 238(-16
2021-01-17 254( - ) 198(-56 238(-16
2021-01-16 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-15 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-14 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-13 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-12 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-11 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-10 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-09 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-08 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-07 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-06 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-05 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-04 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-03 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-02 254( - ) 254( - ) 238(-16
2021-01-01 254( - ) 254( - ) 238(-16
2020-12-31 254( - ) 254( - ) 238(-16
2020-12-30 254( - ) 254( - ) 238(-16
2020-12-29 254( - ) 254( - ) 238(-16
2020-12-28 254( - ) 254( - ) 238(-16
2020-12-27 254( - ) 254( - ) 238(-16
2020-12-26 254( - ) 254( - ) 238(-16
2020-12-25 254( - ) 254( - ) 238(-16
2020-12-24 254( - ) 254( - ) 238(-16
2020-12-23 254( - ) 254( - ) 238(-16
2020-12-22 254( - ) 254( - ) 238(-16
2020-12-21 254( - ) 254( - ) 238(-16
2020-12-20 254(+56 254( - ) 238(-16
2020-12-19 198( - ) 254(+56 238(+40
2020-12-18 198( - ) 254(+56 238(+40
2020-12-17 198(-56 254(+56 238(+40
2020-12-16 254( - ) 247(-7 238(-16
2020-12-15 254( - ) 247(-7 238(-16
2020-12-14 254( - ) 247(-7 238(-16
2020-12-13 254( - ) 247(-7 238(-16
2020-12-12 254( - ) 247(-7 238(-16
2020-12-11 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-12-10 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-12-09 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-12-08 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-12-07 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-12-06 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-12-05 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-12-04 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-12-03 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-12-02 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-12-01 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-30 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-29 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-28 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-27 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-26 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-25 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-24 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-23 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-22 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-21 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-20 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-19 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-18 254( - ) 238(-16 238(-16
2020-11-17 254(+7 238(-16 238(-16
2020-11-16 247( - ) 238(-9 238(-9
2020-11-15 247( - ) 238(-9 238(-9
2020-11-14 247( - ) 238(-9 238(-9
2020-11-13 247( - ) 238(-9 238(-9
2020-11-12 247(+9 238(-9 238(-9
2020-11-11 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-11-10 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-11-09 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-11-08 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-11-07 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-11-06 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-11-05 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-11-04 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-11-03 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-11-02 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-11-01 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-31 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-30 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-29 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-28 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-27 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-26 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-25 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-24 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-23 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-22 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-21 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-20 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-19 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-18 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-17 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-16 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-15 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-14 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-13 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-12 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-11 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-10 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-09 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-08 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-07 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-06 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-05 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-04 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-03 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-10-02 238( - ) 238( - ) N/A
2020-10-01 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-30 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-29 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-28 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-27 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-26 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-25 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-24 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-23 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-22 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-21 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-20 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-19 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-18 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-17 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-16 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-15 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-14 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-13 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-12 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-11 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-10 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-09 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-08 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-07 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-06 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-05 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-04 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-03 238( - ) 238( - ) 238( - )
2020-09-02 238( - ) 238( - ) 248(+10
2020-09-01 238( - ) 238( - ) 248(+10
2020-08-31 238( - ) 238( - ) 248(+10
2020-08-30 238( - ) 238( - ) 248(+10
2020-08-29 238( - ) 238( - ) 248(+10
2020-08-28 238( - ) 238( - ) 248(+10
2020-08-27 238( - ) 238( - ) 248(+10
2020-08-26 238( - ) 238( - ) 248(+10
2020-08-25 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-24 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-23 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-22 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-21 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-20 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-19 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-18 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-17 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-16 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-15 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-14 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-13 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-12 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-11 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-10 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-09 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-08 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-07 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-06 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-05 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-04 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-03 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-02 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-08-01 238( - ) 218(-20 248(+10
2020-07-31 238( - ) 218(-20 270(+32
2020-07-30 238( - ) 218(-20 270(+32
2020-07-29 238( - ) 218(-20 270(+32
2020-07-28 238( - ) 218(-20 270(+32
2020-07-27 238( - ) 218(-20 270(+32
2020-07-26 238(+20 218(-20 270(+32
2020-07-25 218( - ) 218( - ) 270(+52
2020-07-24 218( - ) 218( - ) 270(+52
2020-07-23 218( - ) 238(+20 270(+52
2020-07-22 218( - ) 238(+20 270(+52
2020-07-21 218( - ) 238(+20 270(+52
2020-07-20 218( - ) 238(+20 270(+52
2020-07-19 218( - ) 238(+20 270(+52
2020-07-18 218( - ) 238(+20 270(+52
2020-07-17 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-16 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-15 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-14 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-13 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-12 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-11 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-10 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-09 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-08 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-07 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-06 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-05 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-04 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-03 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-02 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-07-01 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-06-30 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-06-29 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-06-28 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-06-27 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-06-26 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-06-25 218( - ) 238(+20 265(+47
2020-06-24 218(-20 238(+20 265(+47
2020-06-23 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-22 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-21 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-20 238( - ) 238( - ) N/A
2020-06-19 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-18 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-17 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-16 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-15 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-14 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-13 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-12 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-11 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-10 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-09 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-08 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-07 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-06 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-05 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-04 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-03 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-02 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-06-01 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-31 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-30 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-29 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-28 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-27 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-26 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-25 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-24 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-23 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-22 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-21 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-20 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-19 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-18 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-17 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-16 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-15 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-14 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-13 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-12 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-11 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-10 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-09 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-08 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-07 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-06 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-05 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-04 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-03 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-02 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-05-01 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-30 238( - ) 238( - ) N/A
2020-04-29 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-28 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-27 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-26 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-25 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-24 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-23 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-22 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-21 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-20 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-19 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-18 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-17 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-16 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-15 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-14 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-13 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-12 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-11 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-10 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-09 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-08 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-07 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-06 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-05 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-04 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-03 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-02 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-04-01 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-31 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-30 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-29 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-28 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-27 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-26 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-25 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-24 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-23 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-22 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-21 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-20 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-19 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-18 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-17 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-16 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-15 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-14 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-13 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-12 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-11 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-10 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-09 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-08 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-07 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-06 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-05 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-04 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-03 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-02 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-03-01 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-29 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-28 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-27 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-26 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-25 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-24 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-23 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-22 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-21 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-20 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-19 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-18 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-17 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-16 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-15 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-14 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-13 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-12 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-11 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-10 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-09 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-08 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-07 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-06 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-05 238( - ) 238( - ) N/A
2020-02-04 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-03 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-02 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-02-01 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-01-31 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-01-30 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-01-29 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-01-28 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-01-27 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-01-26 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-01-25 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-01-24 238( - ) 238( - ) 265(+27
2020-01-23 238( - ) 238( - ) 265(+27

関連商品