f B!

プロビオヨーグルト R-1 ストロベリー 脂肪ゼロ

112g(明治)
プロビオヨーグルト R-1 ストロベリー 脂肪ゼロ
最新価格:125(税込 135)(前週比: ± 0
平均価格:124(2021年)
前年平均:126(2020年)(前年同日比: ± 0
最安値:120(2021-04-24)
最高値:135(2020-06-13)(今年: 125 -10

プロビオヨーグルト R-1 ストロベリー 脂肪ゼロの過去3ヶ月の価格推移

期間:

プロビオヨーグルト R-1 ストロベリー 脂肪ゼロの1年の価格推移と前日・前月・前年比

金額が赤文字の場合は最高値・青文字の場合は最安値となります。

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2021-08-01 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-31 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-30 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-29 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-28 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-27 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-26 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-25 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-24 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-23 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-22 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-21 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-20 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-19 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-18 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-17 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-16 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-15 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-14 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-13 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-12 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-11 125( - ) N/A125( - )
2021-07-10 125( - ) N/A125( - )
2021-07-09 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-08 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-07 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-06 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-05 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-04 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-07-03 125( - ) 125( - ) 133(+8
2021-07-02 125( - ) 125( - ) 133(+8
2021-07-01 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-06-30 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-06-29 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-06-28 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-06-27 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-06-26 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-06-25 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-06-24 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-06-23 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-06-22 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-06-21 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-06-20 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-06-19 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-06-18 125( - ) 125( - ) 130(+5
2021-06-17 125( - ) 125( - ) 133(+8
2021-06-16 125( - ) 125( - ) 133(+8
2021-06-15 125( - ) 125( - ) 133(+8
2021-06-14 125( - ) 125( - ) 133(+8
2021-06-13 125( - ) 125( - ) 135(+10
2021-06-12 125 125( - ) 135(+10
2021-06-09 125( - ) 125( - ) 135(+10
2021-06-08 125( - ) 125( - ) 135(+10
2021-06-07 125( - ) 125( - ) 135(+10
2021-06-06 125( - ) 125( - ) 135(+10
2021-06-05 125( - ) 125( - ) 135(+10
2021-06-04 125( - ) 125( - ) 135(+10
2021-06-03 125( - ) 125( - ) 130(+5
2021-06-02 125( - ) 125( - ) 130(+5
2021-06-01 125( - ) N/A130(+5
2021-05-31 125( - ) N/A130(+5
2021-05-30 125( - ) 125( - ) 130(+5
2021-05-29 125( - ) N/A130(+5
2021-05-28 125( - ) N/A130(+5
2021-05-27 125( - ) N/A130(+5
2021-05-26 125( - ) 125( - ) 130(+5
2021-05-25 125( - ) 125( - ) 130(+5
2021-05-24 125( - ) 120(-5 130(+5
2021-05-23 125( - ) 120(-5 130(+5
2021-05-22 125( - ) 120(-5 130(+5
2021-05-21 125( - ) 120(-5 130(+5
2021-05-20 125( - ) 120(-5 130(+5
2021-05-19 125( - ) 120(-5 130(+5
2021-05-18 125( - ) 120(-5 130(+5
2021-05-17 125( - ) 120(-5 130(+5
2021-05-16 125( - ) 120(-5 130(+5
2021-05-15 125( - ) 125( - ) 130(+5
2021-05-14 125( - ) 125( - ) 130(+5
2021-05-13 125( - ) 125( - ) 130(+5
2021-05-12 125( - ) 120(-5 130(+5
2021-05-11 125( - ) 120(-5 132(+7
2021-05-10 125( - ) 120(-5 132(+7
2021-05-09 125( - ) 120(-5 125( - )
2021-05-08 125( - ) 120(-5 125( - )
2021-05-07 125( - ) 120(-5 125( - )
2021-05-06 125( - ) 120(-5 125( - )
2021-05-05 125( - ) 120(-5 125( - )
2021-05-04 125( - ) 120(-5 125( - )
2021-05-03 125( - ) 120(-5 125( - )
2021-05-02 125 120(-5 125( - )
2021-04-30 125 125( - ) 125( - )
2021-04-26 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-04-25 125(+5 125( - ) 125( - )
2021-04-24 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-23 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-22 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-21 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-20 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-19 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-18 120( - ) N/A125(+5
2021-04-17 120( - ) N/A125(+5
2021-04-16 120(-5 N/A125(+5
2021-04-15 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-04-14 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-04-13 125(+5 125( - ) 125( - )
2021-04-12 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-11 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-10 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-09 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-08 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-07 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-06 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-05 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-04 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-03 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-02 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-04-01 120( - ) 125(+5 125(+5
2021-03-31 120(-5 125(+5 125(+5
2021-03-30 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-29 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-28 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-27 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-26 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-25 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-24 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-23 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-22 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-21 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-20 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-19 125 125( - ) 125( - )
2021-03-15 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-14 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-13 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-12 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-11 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-10 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-09 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-08 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-07 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-06 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-05 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-04 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-03 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-02 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-03-01 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-28 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-27 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-26 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-25 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-24 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-23 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-22 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-21 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-20 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-19 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-18 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-17 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-16 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-15 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-14 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-13 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-12 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-11 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-10 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-09 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-08 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-07 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-06 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-05 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-04 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-03 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-02 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-02-01 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-31 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-30 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-29 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-28 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-27 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-26 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-25 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-24 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-23 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-22 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-21 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-20 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-19 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-18 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-17 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-16 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-15 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-14 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-13 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-12 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-11 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-10 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-09 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-08 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-07 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-06 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-05 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-04 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-03 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-02 125( - ) 125( - ) 125( - )
2021-01-01 125( - ) 125( - ) 125( - )

関連商品