f B!

エバラ 浅漬けの素 昆布だし

500ml(エバラ食品工業)
エバラ 浅漬けの素 昆布だし
最新価格:165(税込 178)(前週比: ± 0
平均価格:168(2021年)
前年平均:175(2020年)(前年同日比: -10
最安値:165(2021-06-13)
最高値:187(2020-07-03)(今年: 175 -12

エバラ 浅漬けの素 昆布だしの過去3ヶ月の価格推移

期間:

エバラ 浅漬けの素 昆布だしの1年の価格推移と前日・前月・前年比

金額が赤文字の場合は最高値・青文字の場合は最安値となります。

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2021-06-13 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-06-12 165 165( - ) 175(+10
2021-06-09 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-06-08 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-06-07 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-06-06 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-06-05 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-06-04 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-06-03 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-06-02 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-06-01 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-31 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-30 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-29 165( - ) N/A175(+10
2021-05-28 165( - ) N/A175(+10
2021-05-27 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-26 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-25 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-24 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-23 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-22 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-21 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-20 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-19 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-18 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-17 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-16 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-15 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-14 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-13 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-12 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-11 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-10 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-09 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-08 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-07 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-06 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-05 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-04 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-03 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-02 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-05-01 165( - ) N/A175(+10
2021-04-30 165 N/A175(+10
2021-04-27 165( - ) N/A175(+10
2021-04-26 165( - ) N/A175(+10
2021-04-25 165( - ) N/A175(+10
2021-04-24 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-23 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-22 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-21 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-20 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-19 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-18 165( - ) N/A175(+10
2021-04-17 165( - ) N/A175(+10
2021-04-16 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-15 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-14 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-13 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-12 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-11 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-10 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-09 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-08 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-07 165( - ) 165( - ) N/A
2021-04-06 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-05 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-04 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-04-03 165( - ) 165( - ) N/A
2021-04-02 165 165( - ) N/A
2021-03-31 165 165( - ) 175(+10
2021-03-24 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-03-23 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-03-22 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-03-21 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-03-20 165( - ) 165( - ) 175(+10
2021-03-19 165 165( - ) 175(+10
2021-03-16 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-15 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-14 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-13 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-12 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-11 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-10 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-09 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-08 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-07 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-06 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-05 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-04 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-03 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-02 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-03-01 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-02-28 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-02-27 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-02-26 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-02-25 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-02-24 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-02-23 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-02-22 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-02-21 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-02-20 165( - ) 175(+10 175(+10
2021-02-19 165(-10 175(+10 175(+10
2021-02-18 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-17 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-16 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-15 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-14 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-13 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-12 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-11 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-10 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-09 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-08 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-07 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-06 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-05 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-04 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-03 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-02 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-02-01 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-31 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-30 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-29 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-28 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-27 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-26 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-25 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-24 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-23 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-22 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-21 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-20 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-19 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-18 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-17 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-16 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-15 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-14 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-13 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-12 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-11 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-10 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-09 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-08 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-07 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-06 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-05 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-04 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-03 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-02 175( - ) 175( - ) 175( - )
2021-01-01 175( - ) 175( - ) 175( - )

関連商品