f B!

石窯工房 明太子チーズフランス

4本入り(日本ハム)
2019年3月3日 「4本入り」から「230g(4本入り)」に単位変更されました。
石窯工房 明太子チーズフランス
最新価格:299(税込 322)(前週比: ± 0
平均価格:298(2023年 - 中央値:299
前年平均:297(2022年 - 前年同日比: -5 / 中央値:304
最頻値:304(2018-03-02 - 2023-09-29 / 割合:17%)
最安値:235(2021-11-09)(今年: 268 +33
最高値:304(2023-04-02)
出典:西友
取得期間:2018-03-02 -

石窯工房 明太子チーズフランスの過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:

値付け比率からみる「石窯工房 明太子チーズフランス」の相場・適正価格

比較期間:2018-03-02 - 2023-09-29
対象月 (全 1,763日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 304 292回 17 2023-04-02
2 270 285回 16 2020-05-09
3 272 269回 15 2019-04-17
4 276 251回 14 2021-02-19
5 265 167回 9 2019-07-17
6 235 159回 9 2021-11-09
7 299 102回 6 2023-09-29
8 298 77回 4 2023-06-19
9 268 52回 3 2023-02-28
10 258 43回 2 2019-01-07
11 273 35回 2 2020-06-13
12 285 31回 2 2021-06-01

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

石窯工房 明太子チーズフランスの1年の価格推移と前日・前月・前年比

「石窯工房 明太子チーズフランス」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2023-09-29 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-28 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-27 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-26 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-25 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-24 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-23 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-22 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-21 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-20 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-19 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-18 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-17 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-16 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-15 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-14 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-13 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-12 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-11 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-10 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-09 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-08 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-07 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-06 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-05 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-04 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-03 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-02 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-09-01 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-31 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-30 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-29 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-28 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-27 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-26 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-25 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-24 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-23 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-22 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-21 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-20 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-19 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-18 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-17 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-16 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-15 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-14 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-13 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-12 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-11 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-10 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-09 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-08 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-07 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-06 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-05 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-04 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-03 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-02 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-08-01 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-07-31 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-07-30 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-07-29 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-07-28 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-07-27 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-07-26 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-07-25 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-07-24 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-07-23 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-07-22 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-07-21 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-07-20 299( - ) 299( - ) 304(+5
2023-07-19 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-18 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-17 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-16 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-15 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-14 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-13 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-12 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-11 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-10 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-09 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-08 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-07 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-06 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-05 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-04 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-03 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-02 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-07-01 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-06-30 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-06-29 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-06-28 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-06-27 299( - ) 298(-1 N/A
2023-06-26 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-06-25 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-06-24 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-06-23 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-06-22 299( - ) N/A304(+5
2023-06-21 299( - ) 298(-1 304(+5
2023-06-20 299(+1 298(-1 304(+5
2023-06-19 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-18 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-17 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-16 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-15 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-14 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-13 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-12 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-11 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-10 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-09 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-08 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-07 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-06 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-05 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-04 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-03 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-02 298( - ) 298( - ) N/A
2023-06-01 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-31 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-30 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-29 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-28 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-27 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-26 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-25 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-24 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-23 298 298( - ) N/A
2023-05-21 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-20 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-19 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-18 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-17 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-16 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-15 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-14 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-13 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-12 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-11 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-10 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-09 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-08 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-07 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-06 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-05 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-04 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-03 298( - ) 298( - ) N/A
2023-05-02 298( - ) 304(+6 N/A
2023-05-01 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-30 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-29 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-28 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-27 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-26 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-25 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-24 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-23 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-22 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-21 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-20 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-19 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-18 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-17 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-16 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-15 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-14 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-13 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-12 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-11 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-10 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-09 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-08 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-07 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-06 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-05 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-04 298( - ) 304(+6 N/A
2023-04-03 298(-6 304(+6 N/A
2023-04-02 304( - ) 304( - ) N/A
2023-04-01 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-31 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-30 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-29 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-28 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-27 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-26 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-25 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-24 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-23 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-22 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-21 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-20 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-19 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-18 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-17 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-16 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-15 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-14 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-13 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-12 304( - ) 268(-36 N/A
2023-03-11 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-10 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-09 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-08 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-07 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-06 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-05 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-04 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-03 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-02 304( - ) 304( - ) N/A
2023-03-01 304(+36 304( - ) N/A
2023-02-28 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-27 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-26 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-25 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-24 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-23 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-22 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-21 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-20 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-19 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-18 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-17 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-16 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-15 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-14 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-13 268( - ) 304(+36 N/A
2023-02-12 268(-36 304(+36 N/A
2023-02-11 304( - ) 304( - ) N/A
2023-02-10 304( - ) 304( - ) N/A
2023-02-09 304( - ) 304( - ) N/A
2023-02-08 304( - ) 304( - ) N/A
2023-02-07 304( - ) 304( - ) N/A
2023-02-06 304( - ) 304( - ) N/A
2023-02-05 304( - ) 304( - ) N/A
2023-02-04 304( - ) 304( - ) N/A
2023-02-03 304( - ) 304( - ) N/A
2023-02-02 304( - ) 304( - ) N/A
2023-02-01 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-31 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-30 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-29 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-28 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-27 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-26 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-25 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-24 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-23 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-22 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-21 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-20 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-19 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-18 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-17 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-16 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-15 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-14 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-13 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-12 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-11 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-10 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-09 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-08 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-07 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-06 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-05 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-04 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-03 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-02 304( - ) 304( - ) N/A
2023-01-01 304( - ) 304( - ) N/A

関連商品